Chỉ dẫn 2 cách thêm Check Boxes vào Word

Cách thêm Check Boxes vào Word: Khi bạn tạo khảo sát hoặc biểu mẫu bằng Microsoft Word, các hộp kiểm Check Boxes giúp bạn đọc và trả lời các tùy chọn dễ dàng hơn. Chúng ta đang đề cập đến hai lựa chọn tốt để thực hiện điều đó. Đầ…

Cách ẩn link khi chèn Video Youtube trên Blogspot

Bạn có một web chuyên chia sẻ video trong đó có cả video hot trên mạng vào trang của mình nhưng bạn muốn ẩn link video youtube chuyển hướng của Youtube vào video hiển thị trên trang của bạn. Như các bạn biết khi chèn video và…

Không tìm thấy kết quả nào